Na jaren gefokt te hebben met kruising Swifter/Texelaar schapen, zijn wij in 2017 begonnen met het fokken van de Engelse texelaar. De Engelse texelaar staat bekend om het produceren van hoogwaardige lammeren die zich goed ontwikkelen en snel groeien. 

De Engelse texelaar is nog onbekend in Nederland. Er zijn slechts een tiental Engelse texelaar fokkers, die raszuivere dieren hebben en deze vermeerderen. Professionele schapenhouders zetten Engelse texelaar rammen in om betere slachtopbrengsten te realiseren: de groei van de lammeren ligt hoger, dit leidt tot een snellere afzet van de slachtlammeren. Hierdoor haalt u een hoger rendement uit uw kudde.  

Ons fokdoel is het produceren van een breed en groot vitaal schaap met een mooi voorkomen. Daarnaast moeten de ooien probleemloos aflammeren en een hoge melkproductie hebben om zo de ontwikkeling van de lammeren te stimuleren. Zeker niet onbelangrijk is een hoge vruchtbaarheid, zodat een volwassen ooi minimaal een tweeling voortbrengt.

Neem ook eens kijkje op de site van het Engelse stamboek, waarvan wij lid zijn: https://texel.uk/